Ξ Menu  Buscar   

Filosofía y Religión


Preguntas SEXUALES de autoayuda en el diagnostico precoz de tus infracciones pecaminosas del noveno mandamiento


Tiempo de realizacion de la prueba.:

 Usuario.:

1.- ¿Eres homosexual?

 

a) No, no soy homosexual

b) Si, si soy homosexual

c) No, no soy homosexual soy hiperhomosexual

d) Ni soy homosexual ni soy hiperhomosexual pero he cometido actos de pedofilia

 

2.- ¿Algún acto de pedofilia?

 

a) No, ningún acto de pedofilia

b) Si, por lo menos un acto de pedofilia

c) Bueno, en realidad fueron varios actos de pedofilia

d) Pero procuré que no se notase ya que los perpetré aguantándome hacer ruido Els fressols no em senten bé

 

3.- ¿Te falta pudor?

 

a) No, no me falta pudor

b) Si, me falta pudor

c) No entreu en el water que fa pudor Yo no he sido

d) No entreu en el water que fa pudor perque acaba de entrar al que li agarra la pedofilia per culpa dels fressols

 

4.- ¿Vives en la fornicación?

 

a) No, no vivo en la fornicación así como tampoco en el libertinaje

b) Si, vivo en la fornicación pero no en el libertinaje

c) No, no vivo en la fornicación pero si en el libertinaje

d) Jo viuría en la fornicación i en el libertinaje pero per culpa dels fressols estic tot el rato consumant actos de pedofilia por lo que no se me acostan ni las chicas ni los chicos

 

5.- ¿Te masturbas?

 

a) No, ni tan siquiera me la toco para mear.

b) Si, pensando en la homosexualidad y en el incesto así como en la pedofilia

c) No penses en la pedofilia perque la pedofilia es incompatible con la vida en fornicación

d) El problema de la masturbación estriba en no menjar fressols

 

6.- ¿Entregas tu cuerpo por dineros?

 

a) No.

b) Si.

c) Els collons entregas tu cuerpo por dineros ¿Quina ha segut la subnormal que t'ha pagat por tu cuerpo?

d) Pues mira Un día estava bufat com una rata i un pervertit em va dir que em pagaría vint euros si em deixava donar per cul Encara estic asperant els vint euros O siga que no he entregat mi cuerpo por dineros sino per culpa de la beguda

 

7.- ¿Fumas o bebes?

 

a) No. Sólo como tabletas de Chocolate Milka

b) Fume i bec. També cague i pixe. I ara estic fusant-me la orella.

c) Bebo pero no fumo

d) Jo fume pero no bec perque un día estava bufat com una rata i un pervertit em va dir que em pagaría vint euros si em deixava donar per cul Encara estic asperant los

 

8.- ¿Lees libros pornográficos?

 

a) No. Ni de los otros tampoco.

b) Si. Me paso el día leyendo libros pornográficos.

c) Jo em gaste els dineros que em trac entregando mi cuerpo en llibres com per eixemple el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Josef Johann Wittgenstein.

d) Si, quand m'agarra la pedofilia penetre en el aseo amb un llibre

 

9.- ¿Has tenido alguna relación sexual con un animal?

 

a) No

b) Si, amb la foca de la meua dona

c) Si, amb un animal que també era molt homosexual y vivia en la fornicación

d) Mira quand vaig acabar de llegir el el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Josef Johann Wittgenstein estava tan calent que em vaig tirar una mona que mantenía relaciones sexuales por hacer nuevas experiencias

 

10.- ¿Eres puro en tus vestimentas?

 

a) Si Soy el único del pueblo que va con sotana Más puro imposible

b) Supongo que si En la etiqueta pone que son de pura lana virgen 

c) No crec Porte els cansonsillos davant dels pantalons com Superman

d) No. Ni en mis palabras, miradas o acciones. Pero porte un puro de trenta sentímetros.

 

 

 Visitas Hoy.: 72 :: (222 Visitas Previstas) :: Total visitas desde 01/01/2012.: 88254

Aviso Legal :: Reglas de Participacion :: Como usa Google tus datos en esta web